De NIPT test vanaf april 2023 gratis aangeboden

Alle zwangeren kunnen vanaf april volgend jaar gratis een test laten doen om te controleren op een aantal aangeboren afwijkingen. Met dit bloedonderzoek bij de moeder kunnen drie afwijkingen worden vastgesteld: het Edwards-, Patau- en Downsyndroom.

De NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test. Dat is een bloedonderzoek waarmee in het moederlijk bloed afwijkingen kunnen worden ontdekt in het DNA van het ongeboren kind. Groot voordeel is dat het onderzoek geen risico vormt voor de zwangere of het kind.

De test is nu nog niet gratis, als je nu een NIPT wil laten doen kan dat alleen als deelnemer aan een onderzoek, en door een eigen bijdrage van 175 euro te betalen. Dat is vanaf 1 april 2023 niet meer nodig, heeft minister Kuipers van volksgezondheid gezegd.

Praktische uitvoering

Er moeten wel nog allerlei praktische zaken ingevuld worden. Het RIVM heeft de aanbesteding afgerond met de laboratoria die de onderzoeken gaan uitvoeren, maar aan aanbestedingen voor onder meer de apparatuur wordt nog gewerkt. Ook ICT-systemen moeten nog aangepast worden.

Zorgverleners werken nog aan een richtlijn om te regelen hoe de zwangere geïnformeerd kan worden als uit het onderzoek een andere afwijking naar voren komt dan de drie syndromen waar de NIPT zich op richt. Van te voren moet je aangeven als zwangere of je daarover geïnformeerd wilt worden. De Gezondheidsraad had in 2020 geadviseerd om zulke bevindingen alleen te melden als die ‘klinisch relevant en ernstig’ zijn.