Echografie

Echo's op verwijzing van uw verloskundige of arts.

Vitaliteitsecho

De vitaliteitsecho wordt bij voorkeur gemaakt rond 8 weken zwangerschap. Bij ongerustheid, bijvoorbeeld na een eerdere miskraam, kan dit ook eerder in de zwangerschap plaatsvinden. De echoscopist maakt deze echo om te kijken of de zwangerschap intact is, oftewel of we een hartje zien kloppen. Vanaf 8,5 week kunnen we ook zien hoe ver de zwangerschap gevorderd is. Daarnaast wordt er gecontroleerd of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of er geen afwijkingen in of rondom de baarmoeder te zien zijn.
In geval van een jonge zwangerschap betreft het soms een inwendige (vaginale) echo.

De vitaliteitsecho met medische indicatie en verwijzing wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Een vroege echo vitaliteit op eigen verzoek is mogelijk bij Poortpret

Echo bloedverlies

Wanneer er in het begin van de zwangerschap helderrood vaginaal bloedverlies optreedt kan dit in sommige gevallen een signaal zijn dat het niet goed gaat met de zwangerschap. Door middel van een echo is het vanaf ongeveer 7 a 8 weken mogelijk te constateren of op dat moment de zwangerschap wel of niet intact is. U heeft hiervoor een verwijzing van uw verloskundige nodig. Belangrijk om te weten is dat een echo te vroeg in de zwangerschap een momentopname is en dat het zien van een hartactie bij het kind geen garantie is voor de goede voortgang van de zwangerschap.
Deze echo wordt in de meeste gevallen inwendig (via de vagina) gedaan en hierbij is een lege blaas gewenst.

Placentalokalisatie

Bij de structurele echo blijkt er in 15% sprake van een placenta die (voor een klein deel) over de baarmoedermond ligt. In de meeste gevallen zal dit later in de zwangerschap niet meer het geval zijn. Om hier zeker van te zijn zal een echo rond 32 weken gemaakt worden zijn om te beoordelen of de placenta voldoende is opgetrokken.

Dit onderzoek gebeurt meestal inwendig (vaginaal) en hierbij is een lege blaas gewenst.

Liggingsecho

Mocht de verloskundige of arts na 35 weken nog twijfelen over de ligging van het kindje dan zal zij u verwijzen voor een liggingsecho. Deze plannen wij in tussen 35+ en 37 weken.
Wanneer uw kind in stuitligging ligt wordt dit direct aan de verloskundige doorgegeven zodat zij samen met u de vervolgstappen kan bespreken.

Groeiecho

Er bestaat kans dat uw zorgverlener aanleiding heeft om tijdens uw zwangerschap meer informatie over de groei van uw kind te willen krijgen. Daarbij kan de echo een hulpmiddel zijn. Er worden dan drie structuren opgemeten nl;

  • de hoofdomtrek (HC);
  • de buikomtrek (AC);
  • het bovenbeen (FL);
  • hoeveelheid vruchtwater (AFI).

Naar mate de zwangerschap verder gevorderd is kan de nauwkeurigheid van deze meting minder betrouwbaar worden. Dit heeft te maken met de verbening van de botstructuren ( meer schaduw), indaling van het hoofdje ( het is dan niet meer te meten), de beperkte ruimte van het kind ( het buikje wordt vervormd door de druk van armen en benen).

Afspraak voor een echo

Gebruik ons inschrijfformulier als u door uw verloskundige of arts naar De Poort bent verwezen.

Inschrijfformulier

Echo’s op eigen verzoek

Zonder verwijzing kunt u terecht bij Poortpret in ons centrum voor een echo.
Vindt u het te lang duren tot de volgende echo, of bent u ongerust , wilt u graag weten of het een jongetje of meisjes wordt.

Maak dan een afspraak bij Poortpret