Patiëntgegevens

Als je besluit deel te nemen aan de screening worden je gegevens gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en je eventueel een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen.

Die gegevens worden vastgelegd in een databank Peridos (link). Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Alleen zorgaanbieders die bij jouw screening betrokken zijn, kunnen jouw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om jouw privacy te waarborgen. Het Regionaal Centrum Prenatale Screening coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen.

Jouw zorgverlener kan je meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens.